Zarejestruj się za darmo, aby wziąć udział

II edycja Kongresu „Gospodarka i zdrowie”

5-6 marca 2024 r.

Lokalizacja: Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
Aula Główna, al. Niepodległości 162, 02-554 Warszawa

Kongres Gospodarka i Zdrowie

Kluczowym źródłem i przyczynkiem do organizacji pierwszej edycji Kongresu Gospodarka i Zdrowie, która odbyła się w kwietniu 2023 roku, była pandemia COVID-19, która spowodowała konfrontację bezpieczeństwa zdrowotnego i bezpieczeństwa gospodarczego. Szybko stało się oczywiste, że bez zapewnienia bezpieczeństwa zdrowotnego (niezbędne restrykcje, sprawne lecznictwo, powszechne testy i szczepienia, sprawdzone i skuteczne leki) nie da utrzymać się wysokiej aktywności gospodarczej i bezpieczeństwa ekonomicznego, a to będzie prowadzić do narastania zagrożenia zdrowotnego, nie tylko z powodu pandemii koronawirusa. Megatrendy, z jakimi mamy do czynienia, w szczególności starzenie się ludności, a także zmiany klimatyczne będą miały wpływ na stan zdrowia ludności i jej potrzeby zdrowotne, co także będzie miało wpływ na wydatki publiczne i stan gospodarek. Na kryzys wywołany pandemią COVID-19 nałożyły się inne długoterminowe i średnioterminowe wyzwania związane z konsekwencjami zmian klimatycznych i demograficznych, a także wojny w Ukrainie (kryzys energetyczny, humanitarny, gospodarczy). Jeszcze ważniejsze stało się więc ponowne pogłębione przemyślenie wielostronnych i skomplikowanych relacji między gospodarką i zdrowiem.

5 i 6 marca 2024 roku odbędzie się druga edycja Kongresu Gospodarka i Zdrowie. Tegoroczna edycja poświęcona zostanie holistycznemu spojrzeniu na profilaktykę.

Jak wykorzystać sport jako narzędzie do realizacji polityki edukacyjnej i zdrowotnej? Jak profilaktyka osób czynnych zawodowo i ich dobrostan wpływają na funkcjonowanie przedsiębiorstwa, a szerzej całej gospodarki? Jaka jest rola współpracy biznesu i samorządów w kontekście profilaktyki, aby osiągnąć równowagę w triadzie: zdrowie miasto, zdrowa firma, zdrowy człowiek? Jaka jest rola pracodawców we wdrażaniu rodzinnych programów profilaktycznych angażujących nie tylko pracowników, ale także dzieci? Na te inne pytania odpowiemy podczas Kongresu Gospodarka i Zdrowie.

PROGRAM

Kluczowe nurty tematyczne, które zostaną poruszone podczas Kongresu:

  • Profilaktyka medyczna,
  • Profilaktyka żywieniowa,
  • Profilaktyka rekreacyjno-sportowa,
  • Profilaktyka osób pracujących,
  • Miasto jako centrum zdrowia publicznego.

POBIERZ PROGRAM KONGRESU

TRANSMISJA NA ŻYWO

DZIEŃ 1

DZIEŃ 2

PRELEGENCI

Burnat Andrzej

Burnat Andrzej

Dyrektor Wydziału Polityki Społecznej w Urzędzie Miasta Rzeszowa

AKTUALNOŚCI

Pierwszym bogactwem jest zdrowie – podsumowanie II Międzynarodowego Kongresu Gospodarka i Zdrowie

Pierwszym bogactwem jest zdrowie – podsumowanie II Międzynarodowego Kongresu Gospodarka i Zdrowie

Holistyczne spojrzenie na profilaktykę zdrowotną – to temat przewodni dwudniowego Kongresu Gospodarka i Zdrowie, który odbył się w dniach 5–6 marca 2024 r. w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie. W wydarzeniu wzięli udział specjaliści z zakresu zdrowia publicznego, politycy, samorządowcy – przedstawiciele wszystkich tych środowisk, którym zależy na poprawie stanu zdrowia w naszym kraju. 

Strefa badań LUX MED podczas Kongresu Gospodarka i Zdrowie

Strefa badań LUX MED podczas Kongresu Gospodarka i Zdrowie

Podczas Kongresu Gospodarka i Zdrowie, który w dniach 5-6 marca br. odbędzie się w SGH, Grupa LUX MED – partner Kongresu, zapewni uczestnikom wydarzenia możliwość skorzystania z szeregu bezpłatnych badań. Można będzie skorzystać z analizy składu ciała, wykonać lipidogram oraz skorzystać z badania okulistycznego.

Lokalizacja

Aula Główna, al. Niepodległości 162, 02-554 Warszawa

Szkoła Główna Handlowa w Warszawie przyjmuje za przewodnie idee swoich działań: prawdę, szacunek dla wiedzy, rzetelność w jej upowszechnianiu. Do najważniejszych celów uczelni należą: prowadzenie najwyższej jakości kształcenia oraz działalności naukowej, kształtowanie postaw obywatelskich, a także uczestnictwo w rozwoju społecznym oraz tworzeniu gospodarki opartej na innowacjach.

W działalności naukowej i dydaktycznej SGH kieruje się zasadami wolności badań naukowych, wolności nauczania, poszanowania wolności i swobody wyrażania poglądów oraz wzajemnej życzliwości i tolerancji, jak również przekonaniem, że nauczanie służy zgłębianiu najnowszych osiągnięć nauki światowej, kształceniu umiejętności rzetelnej pracy, rozwijaniu przedsiębiorczości i odpowiedzialności wobec społeczeństwa.

Indeks Zdrowych Miast

Indeks Zdrowych Miast to długofalowy projekt mający na celu analizę warunków życia w 66 miastach na prawach powiatu.

Głównym celem inicjatywy jest zobrazowanie podejścia polskich miast do kwestii związanych ze zdrowiem społeczeństwa. Publikacja to zbiór informacji o inwestycjach i działaniach, jakie samorządy wdrażają, tworząc zrównoważoną przestrzeń miejską. Miasta zostały ocenione w ośmiu kategoriach: zdrowie, ludność i pokolenia, usługi komunalne i społeczne, edukacja, mieszkalnictwo, środowisko, infrastruktura i przestrzeń.

ORGANIZATORZY

PARTNERZY

PATRONATY HONOROWE

PATRONI MEDIALNI

KONTAKT

Fundacja Gospodarki i Administracji Publicznej

ul. ks. I. J. Skorupki 22
31-519 Kraków

gospodarkaizdrowie@oees.pl

WYDARZENIA REALIZOWANE W RAMACH RUCHU OPEN EYES ECONOMY

 

 

www.oees.pl

Skip to content