Zarejestruj się za darmo, aby wziąć udział

Andrzej Burnat
Dyrektor Wydziału Polityki Społecznej w Urzędzie Miasta Rzeszowa

Socjolog, Certyfikowany Project Manager. Obecnie Dyrektor Wydziału Polityki Społecznej w Urzędzie Miasta Rzeszowa, realizujący zadania
w obszarze zdrowia publicznego  w mieście Rzeszowie oraz sprawujący nadzór m.in. nad projektami międzynarodowymi, współpracą z organizacjami pozarządowymi
o charakterze lokalnym, krajowym i międzynarodowym (UNICEF, UNHCR, AIM, CORE), samodzielnymi publicznymi zakładami opieki zdrowotnej.

Wieloletni pracownik Wojewódzkiego Urzędu Pracy, Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego. Koordynator programu regionalnego Fundusze Regionalne dla Podkarpacia 2021-2027 w obszarach rynek pracy, włączenie społeczne, edukacja, infrastruktura społeczna, zdrowie. Ekspert zewnętrzny w szeregu instytucji regionalnych jak i centralnych w zakresie oceny projektów m.in innowacyjnych i ponadnarodowych.

Skip to content