Zarejestruj się za darmo, aby wziąć udział

dr hab. Jolanta Żyśko
Akademia Wychowania Fizycznego w Warszawie

Jolanta Żyśko jest doktorem habilitowanym nauk o kulturze fizycznej. Od 1990 roku jest zaangażowana w prace naukowo-badawcze na gruncie nauk organizacji i zarządzania sportem. Obecnie pełni funkcję Prorektora ds. Promocji i Rozwoju w Akademii Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie. Odbyła roczny staż naukowy w Uniwersytecie w Loughborough. Prowadziła wykłady na wielu uczelniach zagranicznych, m.in.: w Kolonii, w Jyväskylä, w Bayreuth czy Kownie. W latach 2014-2017 była członkiem grupy ekspertów Komisji Europejskiej ds. zarządzania zasobami ludzkimi w sporcie. Obecnie pełni funkcję Przewodniczącej Rady ds. Kształcenia i Doskonalenia Kadr Kultury Fizycznej powołanej przez Ministra Sportu. Jest członkiem licznych organizacji krajowych i międzynarodowych, m. in. była Sekretarzem Generalnym International Society for Social Sport Sciences – ISSSS, członkiem zarządu European Association for Sport Management – EASM. W 2016 roku była organizatorem  XXIV konferencji European Association for Sport Management, która odbyła się w Warszawie. Była prezydentem Polskiej Korporacji Menedżerów Sportu. Współpracuje z Polską Komisją Akredytacyjną jako ekspert PKA oraz ekspert ds. jakości kształcenia.

Skip to content