Zarejestruj się za darmo, aby wziąć udział

dr hab. Piotr Zaborek, prof. SGH
Profesor w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie

Profesor w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie, gdzie prowadzi zajęcia z zakresu metod badawczych oraz analiz statystycznych na studiach licencjackich, magisterskich i doktoranckich. Uzyskał habilitację za prace dotyczące związku zaangażowania w społeczną odpowiedzialność biznesu z wynikami operacyjnymi i finansowymi przedsiębiorstw. Jego zainteresowania naukowe obejmują analizę związków sprawności operacyjnej i finansowej przedsiębiorstw z modelami biznesu, kulturą organizacyjną, zarządzaniem innowacjami oraz zaangażowaniem w zrównoważony rozwój. Prowadzi również studia nad zachowaniami
konsumentów w kontekście współtworzenia wartości oraz zrównoważonej konsumpcji. Był profesorem wizytującym na Pepperdine University w Los Angeles oraz na Richmond University. Oprócz doświadczeń akademickich pełnił również funkcję prezesa parku technologicznego, pracował jako data scientist u czołowego dostawcy systemów rekomendacyjnych bazujących na big data i sztucznej inteligencji oraz był zaangażowany w przygotowanie i wdrażanie licznych projektów finansowanych z funduszy Unii Europejskiej.

Skip to content