Zarejestruj się za darmo, aby wziąć udział

dr n. przyr. prof. NIZP-PZH-PIB Bogdan Wojtyniak
Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego - PZG-PIB

Dr n. przyr., prof. NIZP PZH – PIB, biostatystyk, demograf, jest Zastępcą Dyrektora w Narodowym Instytucie Zdrowia Publicznego PZH – PIB, kierownikiem Zakładu Monitorowania i Analiz Stanu Zdrowia Ludności. Obszar jego działalności obejmuje przede wszystkim epidemiologiczne analizy stanu zdrowia ludności Polski i jego społeczne, behawioralne i środowiskowe uwarunkowania.

 

Był wielokrotnie krótkookresowym pracownikiem oraz doradcą WHO w zakresie monitorowania i oceny trendów zdrowotnych ludności oraz zdrowia środowiskowego w Europie oraz Azji, był Głównym Wykonawcą, współwykonawcą i konsultantem w szeregu projektach krajowych oraz międzynarodowych w dziedzinie zdrowia finansowanych przez Komisję Europejską, Bank Światowy i WHO oraz Norweski Mechanizm Finansowy. Jest głównym redaktorem i współautorem raportów o sytuacji zdrowotnej ludności Polski przygotowywanych od wielu lat przez NIZP PZH – PIB. Jest członkiem Komitetu Zdrowia Publicznego PAN oraz Komitetu Nauk Demograficznych PAN, Rady ds. Zdrowia Publicznego MZ. Jest członkiem Grupy Głównej i Grupy Technicznej Eurostatu do spraw gromadzenia danych o chorobowości i zapadalności w krajach Unii Europejskiej.

 

Autor i współautor ponad 200 publikacji w czasopismach krajowych i zagranicznych oraz opracowaniach książkowych.

Skip to content