Zarejestruj się za darmo, aby wziąć udział

dr hab. prof. UW Ryszard Szarfenberg
Uniwersytet Warszawski

Doktor habilitowany w zakresie nauk o polityce, pracownik Wydziału Nauk Politycznych i Studiów Międzynarodowych na Uniwersytecie Warszawskim. Autor wielu publikacji z zakresu polityki społecznej, polityki publicznej, usług społecznych, ewaluacji, europejskiej i międzynarodowej polityki społecznej, nierówności, ubóstwa, marginalizacji i wykluczenia społecznego oraz pomocy społecznej i spółdzielczości socjalnej. Przewodniczący Rady Wykonawczej Polskiego Komitetu European Anti-Poverty Network, przedstawiciel EAPN Polska w Międzyresortowym Zespole ds. Realizacji Strategii „Europa 2020” (2012-2022), członek Komisji Ekspertów ds. Przeciwdziałania Bezdomności przy RPO, członek Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Polityki Społecznej (2008-2016), prezes ATD Czwarty Świat. 

Skip to content