Zarejestruj się za darmo, aby wziąć udział

dr Jacek Postupolski
Kierownik Zakładu Bezpieczeństwa Żywności, Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego PZH - Państwowy Instytut Badawczy

Zajmuje się oceną ryzyka zdrowotnego w zakresie zanieczyszczeń chemicznych, mikrobiologii żywności, substancji dodatkowych i bezpieczeństwa materiałów kontaktujących się z żywnością. Kieruje również Krajowym Laboratorium Referencyjnym w tym obszarze. Jest członkiem Forum Doradczego Europejskiego Urzędu ds. Bezpieczeństwa Żywności, uczestniczy w pracach Komisji Europejskiej. Interesuje się analityką i toksykologia mikotoksyn w żywności oraz zagadnieniami związanymi z gromadzeniem i wykorzystaniem danych z zakresu bezpieczeństwa żywności.

Skip to content