Zarejestruj się za darmo, aby wziąć udział

dr hab. prof. AWF Monika Piątkowska
Akademia Wychowania Fizycznego w Warszawie

Pracuje w Katedrze Zarządzania, Organizacji i Ekonomii w AWF Warszawa. Zajmuje się problematyką uwarunkowań uczestnictwa w sporcie i w innych formach aktywności fizycznej, a także aspektami zarządczymi w organizacjach sportowych. Autorka blisko 100 publikacji naukowych oraz raportów dla organizacji rządowych (MSiT, GUS) i pozarządowych (PZG). Członkini polskiego zespołu Global Physical Activity Observatory. Redaktor naczelna czasopisma naukowego Physical Culture and Sport. Studies and Research.

Skip to content