Zarejestruj się za darmo, aby wziąć udział

Pearson Mark
Deputy-Director for Employment, Labour and Social Affairs, OECD

Zastępca dyrektora ds. zatrudnienia, pracy i spraw społecznych (ELS) w Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (OECD).

Pan Pearson nadzoruje prace Organizacji w zakresie zatrudnienia, zdrowia, migracji i polityki społecznej. Od 2009 roku kierował pracami Organizacji w zakresie zdrowia, wykazując, że silny system opieki zdrowotnej jest niezbędny dla silnej, produktywnej gospodarki. Dzięki jego przywództwu Organizacja skoncentrowała się na pomaganiu krajom w opracowywaniu skutecznych polityk zapobiegających szkodliwym wyborom stylu życia, modernizacji siły roboczej w służbie zdrowia oraz szybszej cyfryzacji sektora opieki zdrowotnej. Podczas pandemii COVID-19 wspierał kraje w zarządzaniu kryzysowym i kierował inicjatywą OECD dotyczącą bezpiecznej mobilności międzynarodowej. –

Pan Pearson jest Brytyjczykiem i posiada stopnie naukowe z Oksfordu i Londynu.

 

Skip to content