Zarejestruj się za darmo, aby wziąć udział

dr Hanna Nałęcz
Akademia Wychowania Fizycznego w Warszawie

 

Pedagog, doktor nauk o kulturze fizycznej, posiada specjalizacje medyczne w zakresie zdrowia publicznego oraz promocji zdrowia i edukacji zdrowotnej, jest certyfikowaną edukatorką edukacji zdrowotnej i promocji zdrowia MEN.

Obecnie adiunkt w Zakładzie Pedagogiki i Psychologii AWF Warszawa. W latach 2019-2023 zastępca kierownika Zakładu Zdrowia Dzieci i Młodzieży Instytutu Matki i Dziecka oraz koordynator Medycyny Szkolnej. Członek sieci HBSC (Health Behaviour in School-aged Children) do 2018 r. jako deputy PI grupy polskiej. Działa aktywnie w organizacjach i sieciach naukowo-badawczych ukierunkowanych na wspieranie aktywności fizycznej i profilaktykę otyłości przede wszystkim wśród dzieci i młodzieży: Active Healthy Kids Global Alliance, Global Observatory for Physical Activity, European Childchood Obesity Group, SUNRISE Study, Polskie Towarzystwo Medycyny Stylu Życia. 

Wykładowca akademicki. Autorka publikacji naukowych z zakresu medycyny, nauk o zdrowiu i nauk o kulturze fizycznej oraz współautorka programów promocji zdrowia i edukacji zdrowotnej dla dzieci i młodzieży. Współrealizatorka krajowych i międzynarodowych projektów interwencyjnych (współpraca z UNICEF) oraz projektów badawczych, dotyczących m. in. profilaktycznej funkcji aktywności fizycznej. 

Prywatnie mama dwóch Córek.

Skip to content