Zarejestruj się za darmo, aby wziąć udział

prof. dr hab. Marcin Matczak
Uniwersytet Warszawski, Partner w praktyce Life Sciences kancelarii Domański Zakrzewski Palinka Sp. k.

Profesor nauk społecznych w dyscyplinie nauk prawnych oraz profesor uczelni na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. Specjalista w zakresie prawa publicznego, interpretacji prawniczej i sądowego stosowania prawa. Autor ponad pięćdziesięciu polskich i zagranicznych prac naukowych, w tym dwóch monografii. Redaktor naczelny Life Sciences Law Blog, autor wielu tekstów popularnonaukowych z zakresu prawa, publikowanych m.in. w Tygodniku Powszechnym i na Verfassungsblog. Doradca przedsiębiorców funkcjonujących na rynku farmaceutycznym, w tym producentów i dystrybutorów. Ekspert w zakresie prawa żywnościowego, w szczególności kwestii produktów z pogranicza, suplementów diety i kosmetyków, a także w zakresie wyrobów medycznych i produktów biotechnologicznych. Doradza na rzecz sektora FMCG, ze szczególnym uwzględnieniem branży alkoholowej i tytoniowej. Doradza w sprawach związanych z porozumieniami antykonkurencyjnymi, nadużywaniem pozycji dominującej oraz praktykami naruszającymi zbiorowe interesy konsumentów. Doradza na rzecz stowarzyszeń biznesowych w procesie konsultacji projektów legislacyjnych. Jest autorem licznych wniosków o stwierdzenie niekonstytucyjności regulacji prawa gospodarczego budzących wątpliwości co do zgodności z Konstytucją i pełnomocnikiem w postępowaniach przed Trybunałem Konstytucyjnym. Jest partnerem w praktyce Life Sciences kancelarii Domański Zakrzewski Sp. k.

 

Skip to content