Zarejestruj się za darmo, aby wziąć udział

prof. dr hab. n. med. Mariusz Gujski
Warszawski Uniwersytet Medyczny

Prof. dr hab. n. med. Mariusz Gujski, Dziekan Wydziału Nauk o Zdrowiu Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego (WUM). Kierownik Zakładu Zdrowia Publicznego WUM. Absolwent Wydziału Lekarskiego WUM. Po uzyskaniu dyplomu uzupełniał edukację jako stypendysta Erasmus University w Rotterdamie.

Działalność naukowo-badawcza Mariusza Gujskiego koncentruje się wokół zdrowia publicznego, szczególnie w zakresie medycyny prewencyjnej i promocji zdrowia oraz evidence based policy

Jest członkiem organów towarzystw naukowych: Polskiego Towarzystwa Medycyny Personalizowanej oraz Stowarzyszenia Zagrożenia Cywilizacyjne i Zdrowie Publiczne. Jest również przewodniczącym Rady Naukowej Instytutu Ochrony Zdrowia, członkiem Rady Programowej Forum Ekonomicznego oraz Europejskiej Grupy Eksperckiej „Control Cancer”.

Twórca i organizator ogólnopolskich wydarzeń kongresowych, m.in. Kongresu Zdrowia Publicznego i Szczytu Zdrowie. Gospodarz debat i seminariów poświęconych problemom systemu opieki zdrowotnej. Autor i redaktor naukowy raportów Instytutu Ochrony Zdrowia. Opublikował ponad sto monografii i artykułów naukowych w recenzowanych czasopismach krajowych i międzynarodowych. 

Przez ponad 20 lat Mariusz Gujski był twórcą i autorem programów medycznych emitowanych na antenach Polskiego Radia oraz telewizji publicznej, jak również licznych projektów edukacyjnych poświęconych promocji zdrowia. Aktywnie uczestniczy w kształtowaniu świadomości zdrowotnej wśród społeczeństwa i środowisk politycznych. 

 

Skip to content