Zarejestruj się za darmo, aby wziąć udział

prof. dr hab. Tomasz Grodzicki
Prorektor ds. Collegium Medicum, Uniwersytet Jagielloński

Prof. dr hab. Tomasz Grodzicki jest specjalistą w zakresie chorób wewnętrznych, geriatrii i hipertensjologii, absolwentem European Academy for Medicine of Aging oraz posiada tytuł European Specialist on Hypertension.

Aktualnie pełni funkcję Prorektora Uniwersytetu Jagiellońskiego ds Collegium Medicum, a w latach 2008-2016 był Dziekanem Wydziału Lekarskiego UJCM. Jest kierownikiem Katedry Chorób Wewnętrznych i Gerontologii Wydziału Lekarskiego UJCM oraz ordynatorem Oddziału Chorób Wewnętrznych Szpitala Uniwersyteckiego w Krakowie. W latach 2002-2014 był konsultantem krajowym w dziedzinie geriatrii, a w latach 2006-2008 Prezesem Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Nadciśnienia Tętniczego. Jest członkiem wielu organizacji m.in.: Komitetu Nauk Klinicznych PAN, Kolegium Lekarzy Geriatrów w Polsce, oraz Academic Board European Geriatric Medicine Society, Rady Fundacji MATIO, jest również członkiem korespondentem Polskiej Akademii Nauk i Polskiej Akademii Umiejętności.

Działania naukowe profesora T. Grodzickiego koncentrują się wokół zagadnień nadciśnienia tętniczego i geriatrii. Jest współautorem około 200 publikacji z dziedziny nadciśnienia, geriatrii i kardiologii, w tym kilkunastu podręczników. Był jednym z inicjatorów badań epidemiologicznych nad stanem zdrowia osób starszych (POL-STU, POLSENIOR-1, POLSENIOR-2) oraz zagadnieniami zaniedbania i samozaniedbania osób starszych, a w projektach międzynarodowych SPRINTT i FRAILTOOLS zajmował się zespołem frailty.

Współredagował krajowe i międzynarodowe wytyczne w zakresie leczenia nadciśnienia tętniczego, opieki paliatywnej w niewydolności serca, niewydolności nerek w wieku podeszłym oraz rekomendacje Science Advice for Policy by European Academies (SAPEA) w ramach Komisji Europejskiej. Był organizatorem European Conference on Rare Diseases 2010 w Krakowie i współtwórcą Ośrodka Chorób Rzadkich w Szpitalu Uniwersyteckim.

Otrzymał szereg nagród w tym m.in. Polskiego Towarzystwa Nadciśnienia Tętniczego, nagrodę PAU im. Tadeusza Browicza, nagrodę zespołową Polskiej Akademii Nauk im. J. Śniadeckiego, medal Uniwersytetu Jagiellońskiego – „Plus ratio quam vis”, Złoty Krzyż Zasługi za wspieranie Uniwersytetów III Wieku, a w roku 2019 tytuł doktora honoris causa Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu.

W 2020 otrzymał Medal Gloria Medicinae – najwyższe odznaczenie przyznawane przez Polskie Towarzystwo Lekarskie. W roku 2021 otrzymał nagrodę im. prof. Andrzeja Steciwko za szczególne osiągnięcia w edukacji lekarzy podstawowej opieki zdrowotnej, zaangażowanie w liczne przedsięwzięcia i projekty epidemiologiczne oraz badania odnoszące się do organizacji opieki nad osobami starszymi.

Skip to content