Zarejestruj się za darmo, aby wziąć udział

Piotr Glen
Koordynator Kongresu

Absolwent Wydziału Zarządzania oraz studium menedżerskiego Mini MBA na Uniwersytecie Łódzkim. Ponadto absolwent SGH, w której z wyróżnieniem ukończył Roczne Podyplomowe Studia Menedżerskie. Od wielu lat zajmujący się tematyką społecznej odpowiedzialności i zrównoważonego rozwoju oraz raportowania niefinansowego. Członek zespołu w ramach Stowarzyszenia Emitentów Giełdowych, który opracował Standard Informacji Niefinansowych (SIN), umożliwiający polskim spółkom wypełnianie obowiązków raportowania informacji niefinansowych. Członek Grupy roboczej ds. społecznej odpowiedzialności działającej w ramach Zespołu ds. Zrównoważonego Rozwoju i Społecznej Odpowiedzialności Przedsiębiorstw przy Ministerstwie Funduszy i Polityki Regionalnej. Sekretarz Komisji Rektorskiej ds. społecznej odpowiedzialności SGH. Na Uczelni odpowiada za społeczną odpowiedzialność, zrównoważony rozwój i ESG.s

Skip to content