Zarejestruj się za darmo, aby wziąć udział

prof. dr hab. med. Wojciech Drygas
Komitet Zdrowia Publicznego PAN

Specjalista w zakresie zdrowia publicznego, medycyny sportowej oraz chorób wewnętrznych, absolwent Wydziału Lekarskiego Akademii Medycznej w Łodzi. Studia podyplomowe w zakresie ekonomiki zdrowia na Uniwersytecie w Yorku (W. Brytania). Członek Komitetu Zdrowia Publicznego PAN, zawodowo związany z UMED w Łodzi, NIKARD oraz Uniwersytetem Kaliskim.

Prof. Drygas jest autorem lub współautorem ponad 500 prac z zakresu profilaktyki chorób serca i naczyń, epidemiologii chorób przewlekłych, zdrowia publicznego oraz medycyny sportowej, w tym ponad 250 prac indeksowanych w bazie PUBMED NIH. Najważniejsze prace zostały opublikowane w prestiżowych pismach medycznych o wysokim wskaźniku oddziaływania (m.in. w NEJM, Nature, Brit Med. J, Lancet, Prev Med. Am J Prev Med., Eur J Epidemiol, Med. Sci Sports Exerc, Brit J Sports Med. Szereg prac uzyskało międzynarodowe uznanie i wysoką liczbę cytowań. Wskaźniki bibliometryczne wg bazy Research Gate: H index = 41, liczba cytowań prac > 23.000, liczba Reads = > 278.200  Research Interest = 13.312).

Prof. Drygas od połowy lat 90-tych współpracuje ściśle z wieloma międzynarodowymi instytucjami i organizacjami zajmującymi się profilaktyką chorób przewlekłych i promocją zdrowia  m.in. z Biurem Europejskim WHO , Narodowym Instytutem Zdrowia Publicznego w Helsinkach, oraz  wiodącymi ośrodkami w dziedzinie zdrowia publicznego w  Kanadzie, W. Brytanii, Norwegii, Hiszpanii, Włoszech i Słowenii. Od 1997 Prof. Drygas pełni funkcję dyrektora Programu CINDI WHO (Countrywide Integrated Noncommunicable Disease Intervention) w Polsce. Prof. Drygas koordynował wraz z zespołem łódzkim sześć kolejnych edycji Międzynarodowej Kampanii Antytytoniowej Quit&Win (Rzuć Palenie i Wygraj)  w Polsce w latach 1996-2004. Prof. Drygas był inicjatorem i koordynatorem pierwszej w skali europejskiej kampanii aktywności fizycznej „Postaw Serce na Nogi„ , która objęła swoim zasięgiem cztery kraje (Polska, Czechy, Rumunia i Słowacja)  i przyczyniła się do większego zainteresowania problematyką  prozdrowotnej aktywności fizycznej wśród społeczeństwa i mediów (2001-2003) oraz jednym z liderów europejskiego Programu” Healthy Stadia”. Prof. Drygas wraz z prof. Adamem Torbickim i dr Zofia Słońską koordynował wieloletni ogólnopolski program edukacji medialnej Polkard Media „Pamiętaj o Sercu„ i Polkard Media Junior pod patronatem Ministerstwa Zdrowia i Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego.

Prof. Drygas uczestniczył w przygotowaniu i realizacji największych w Polsce badań epidemiologicznych stanu zdrowia oraz czynników ryzyka WOBASZ I oraz WOBASZ II ( jako koordynator), współpracował w realizacji badania NATPOL 2011, Projektu IMAPCT Poland oraz  międzynarodowych badań epidemiologicznych wykonanych w ramach Programu CINDI WHO i NCD Risk. Uczestniczył także w realizacji Polskiego Projektu 400 Miast, Projektu „Nadciśnienie o tym trzeba wiedzieć„ oraz badaniach czynników ryzyka u polskich parlamentarzystów .Prof. Drygas jest laureatem wielu nagród i wyróżnień m.in. I nagrody w konkursie na najlepszą pracę w dziedzinie medycyny sportowej na I Kongresie Olimpijskim Nauk o Sporcie, Barcelona (1989), I nagrody za najlepszą pracę opublikowaną w Polsce w dziedzinie medycyny sportowej (Nagroda im. Prof. Stanisława Kozłowskiego 1989), Nagrody im Prof. Stefana Rywika przyznanej przez Polskie Towarzystwo Kardiologiczne w 2022 roku  a także dwukrotnie laureatem Konkursu „Liderzy Medycyny„ Sukces Roku w Ochronie Zdrowia (2016, 2018).

Skip to content