Zarejestruj się za darmo, aby wziąć udział

prof. Urszula Demkow
Podsekretarz Stanu, Ministerstwo Zdrowia

Ukończyła wydział lekarski na Akademii Medycznej w Warszawie oraz studia podyplomowe z zakresu zarządzania w ochronie zdrowia na Uniwersytecie Warszawskim.

Profesor nauk medycznych. Posiada specjalizacje w dziedzinie chorób wewnętrznych (drugiego stopnia), immunologii, alergologii i diagnostyki laboratoryjnej.

W latach 2020-2022 była kierownikiem Uniwersyteckiego Centrum Medycyny Laboratoryjnej. Obecnie kieruje Zakładem Diagnostyki Laboratoryjnej i Immunologii Klinicznej Wieku Rozwojowego na Wydziale Lekarskim WUM. Jest członkinią licznych towarzystw naukowych, w tym m. in. Polskiego Towarzystwa Medycyny Personalizowanej oraz Komitetu Immunologii i Etiologii Zakażeń Człowieka Polskiej Akademii Nauk.

Jest ekspertką Komisji Europejskiej do spraw finansowania projektów w zakresie medycyny oraz pełnomocniczką Rektora Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego d/s równości.

Była redaktor naczelną czasopisma Central European Journal of Immunology.

Z dniem 23 listopada 2018 roku została powołana na stanowisko Zastępcy Prezydenta Miasta Stołecznego Warszawy, kiedy urząd objął Rafał Trzaskowski- Prezydent m.st. Warszawy.

Jako Zastępca Prezydenta m.st. Warszawy prowadzi w imieniu Prezydenta m.st. Warszawy zadania z zakresu edukacji oraz polityki zdrowotnej. Ponadto nadzoruje prace Stołecznego Konserwatora Zabytków i Biura Sportu i Rekreacji, w skład którego wchodzi Stołeczne Centrum Sportu Aktywna Warszawa wraz z 12 ośrodkami sportowymi oraz Parkiem Kultury w Powsinie.

 

Skip to content