Zarejestruj się za darmo, aby wziąć udział

dr hab. prof. SGGW, Anna Berthold-Pluta
Instytut Nauk o Żywności, SGGW w Warszawie

Instytut Nauk o Żywności, Katedra Technologii i Oceny Żywności, Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie

Głównym obszarem zainteresowań badawczych są zagadnienia dotyczące technologicznych i zdrowotnych aspektów przetwarzania mleka oraz jakości mikrobiologicznej produktów spożywczych, w tym szczególnie – mleka i produktów mlecznych. Kierownik Zadania „Sieć badawcza uczelni przyrodniczych na rzecz rozwoju polskiego sektora mleczarskiego – projekt badawczy” (SUP-RIM) finansowanego przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Była wykonawcą w projekcie „Sektorowa Rada ds. kompetencji-sektor żywności wysokiej jakości” współrealizowanym z Polską Federacją Producentów Żywności – Związek Pracodawców, którego celem było m.in. opracowanie Sektorowej Ramy Kwalifikacji. Członek Komitetu Technicznego nr 35 ds. Mleka i Produktów Mleczarskich Polskiego Komitetu Normalizacyjnego oraz Rady do Spraw Oznaczeń Geograficznych i Gwarantowanych Tradycyjnych Specjalności funkcjonującej przy Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Autor lub współautor kilkudziesięciu artykułów z zakresu technologii mleka i mikrobiologii żywności oraz kilkunastu monografii.

Skip to content